Truy thu gần 780 triệu đồng từ vi phạm sử dụng điện

Truy thu gần 780 triệu đồng từ vi phạm sử dụng điện

Truy thu gần 780 triệu đồng từ vi phạm sử dụng điện

Truy thu gần 780 triệu đồng từ vi phạm sử dụng điện

Truy thu gần 780 triệu đồng từ vi phạm sử dụng điện
Truy thu gần 780 triệu đồng từ vi phạm sử dụng điện
Truy thu gần 780 triệu đồng từ vi phạm sử dụng điện

Truy thu gần 780 triệu đồng từ vi phạm sử dụng điện

Truy thu gần 780 triệu đồng từ vi phạm sử dụng điện

03/10/2017 14:56:09

Trong 9 tháng năm 2017, Điện lực Phú Yên đã tiến hành kiểm tra 56.000 lượt khách hàng sử dụng điện trên địa bàn, phát hiện 949 trường hợp vụ vi phạm. Trong đó có 228 vụ trộm cắp điện và 721 trường hợp vi phạm khác. 
 
Ngành Điện Phú Yên lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm trên địa bàn huyện Đông Hòa - Ảnh: HỒNG NGUYÊN
 
Ngành Điện đã lập biên bản vi phạm sử dụng điện và truy thu được 221.534kWh, với tổng số tiền bồi thường 777 triệu đồng.
 
Các vụ trộm cắp điện chủ yếu ở đối tượng khách hàng sử dụng điện mục đích sinh hoạt, tập trung nhiều ở khu vực huyện Đông Hòa với 207 vụ, chiếm 90% tổng số vụ trộm cắp điện trên địa bàn tỉnh. Ngoài, ra, trong tổng số 721 vụ vi phạm khác có đến 534 vụ vi phạm về số hộ sử dụng điện và 187 vụ vi phạm về giá bán điện.
 
Thời gian qua, ngành Điện Phú Yên đã lập 230 bộ biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực và chuyển cho cơ quan chức năng có thẩm quyền tại địa phương để xử lý. Tính đến nay, số vụ vi phạm hành chính được các cơ quan có thẩm quyền xử phạt 46 vụ. Trong đó có 3 vụ phạt cảnh cáo và 43 vụ phạt tiền với số tiền hơn 367 triệu đồng…
 
Được biết, các trường hợp trộm cắp điện được phát hiện tập trung vào việc khách hàng can thiệp vào bên trong công tơ để làm sai lệch sản lượng đo đếm, làm công tơ chạy chậm từ 50-80% so với sản lượng điện tiêu thụ thực tế. Trong quá trình xử lý, một số hộ dân vi phạm đã có hành vi cản trở hoặc không hợp tác ký biên bản. Đặc biệt, có trường hợp thuê nhóm côn đồ can thiệp, cản trở không cho ngành Điện xử lý theo quy định của pháp luật, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn.

Theo: Báo ĐT Phú Yê


Dịch vụ khác

backtop